Üretim Takip Sistemi

Üretim Takip yazılımı içeriğinde 2 ana modülden oluşan bir yapı barındırmaktadır.

Modüller
1) Yönetici Modülü
2) Operatör Modülü

Sistem İçi Programlar, Programlama Dilleri ve Kullanılan Yapılar

  • C#.Net
  • Oracle
  • RFID Teknolojisi

Üretim Takip Raporlama Sistemi aracılığıyla üretim hattı ve operasyon verilerini gerçek zamanlı olarak toplamak üzere tasarlanmış bir yazılımdır.  Operasyonları sürekli izleyerek hangi operasyonların ya da montaj istasyonlarının tüm üretim verimliliğinizi hangi sebeple ve ne ölçüde aksattığını gösterir. Performans ve hat dengeleme raporları, verimliliği olumsuz yönde etkileyen, darboğaz yaratan istasyonları izlenebilir hale getirir. 

Teknik Resim Fabrika Rota bilgisi

1) Yönetici Modülü

Üretilen Projelerin, Projelere bağlı Ürünlerin ve bu Ürünlerin Çalışma, Beklem ve Ara süreleri, Operatörlerin Çalışma süreleri, Tezgahların Çalışma ve Bekleme süreleri veya Arıza sebepleri gibi bir çok bilginin toplanarak yorumlandığı modüldür. Bu modülde 20’nin üzerinde Rapor ve bu raporlarında kendi içlerinde 2-3 çeşite ayrılmış türleri olamak üzere çok geniş bir raporlama yapısına sahiptir. Üretim aşamasının başlangıcından sonuna kadar olan her bir parçanın üzerinde uygulanan işlem, çalışan operatörler ve işlem süreleri kolayca elde edilebilmektedir. Bu sayede bir sonraki benzer projenin tahmini ne kadar sürede tamamlanabileceği gibi bilgiler rahatlıkla elde edilebilir.

Teknik Resim Fabrika Rota bilgisi
Rapor Alma Ekranı

Yöneticiler sistem sayesinde gerçek zamanlı veri erişimi ve etkin geri beslemeyle bir işin önceliğini belirlemek ya da personel görev dağılımı gibi konularda doğru kararlar verirler. Üretkenlik analizi kullanıcıların performans ölçümü yapmalarına ve işçilik maliyetlerini çalışan, operasyon, müşteri parça numarası, iş emri, ya da iş merkezi bazında analiz etmelerine olanak sağlar.

RFID Teknolojisi

Sistem içerisinde RFID teknolojisi, Oracle client connection ve C#.Net Windows form arayüzü kullanılır.

RFID Nedir?

(RFID) RADIO   FREQUENCY   IDENTIFICATION’ın kısaltmasıdır ve Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisidir. Radyo frekansını kullanarak ürünleri tanımlama ve etiketleme yöntemidir. Üretim esanasında, Kargolama paketleme veya personel takibi gibi geniş bir kullanım alanı vardır. Bir etiket ve okuyucu cihazdan meydana gelir. Etiketler üzerindeki veri depolama uzunluğu ve çekim gücü ile sınıflandırılır.Etiketlerin teknolojsine gore 3’e ayrılır. (pasif (etkisiz), yarı pasif (yarı etkin) veya aktif (etkin)). Kısaca açıklamak gerekirse.

  • Pasif :  Etiket enerjisini kendi içinde değil antenlerinden elde ettiği enerjiden sağlar.
  • Yarı Etkin : İçersinde küçük bir pilden enerji elde eder.
  • Etkin : Diğerlerinde farklı olarak, çalışmaları ve gelen sinyale cevap vermeleri için gereken enerjiyi kendi güç kaynaklarından elde ederler.

Etiket içerisinde saklanan ürün kodunun çeşitli standartları vardır ve farklı frekans aralıklarında çalışırlar. Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi ürün bilgilerini almak, kaydetmek ve göndermek için programlanabilirler. RFID etiketi bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Üzerindeki bilgi Yonga içerisinde saklanır. Anten, radyo frekansı kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir. 

2) Operatör Modülü

Operatörlerin RFID etiketleri kullanarak Üretim Takip sistemine yapılan işlemlerin girildiği modüldür. Kolay ve Basit bir kullanım baz alınarak tasarlanarak Operatörlerin çabuk ve kolay bir şekilde adepte olabilmeleri, iş zamanlarından bir kaç saniyelik kısa bir süre ayırarak, yüksek ölçeklenebilirlik sağlanmıştır. Operatörlerin RFID etiketlerini okutarak üzerinde işlem yapacakları ürünü tanıtmaları ve daha önce tanımlanmış olan tezgahta işlemi Başlat ve Bitir butonlarına basarak kolayca kullanabilmektedirler.

Dökümantasyon

  • Gereksinim
  • Analiz
  • Tasarım
  • Broşür

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code