Grafoloji (Yazı Bilimi)

Her insan belirli davranışlar sergiler ve bu davranışlar zamanla belirginleşir ve kalıplaşır bu kalıpları da kişinin huyu, davranışı ve karakteri olarak yorumlarız. Buna benzer şekilde kişinin yazısı, imzası veya küçük bir karalama yapması bile bu kişinin karakterini, halini ve davranışlarını sergilemede yardımcı olur. Kişinin yazı ve imzasını inceleyen bilime Grafoloji yani Yazı Bilimi denir ve üç bin yıl önce Çinlilerce geliştirilmiştir. Yazının ve İmzanın aynı kişiye mi ait olduğunu inceleyen kısmı Forensik Grafoloji, Kişinin karakteristiksel davranışlarını, ruh halini ve sağlık durumu gibi bilgileri inceleyen kısmına da Psikolojik Grafoloji adı verilir.

Bu bir bilimsel bir yapıdır ve herhangi bir mistik yapıyı içermez. Örneğin bir kişinin imzasından ve yazısından kalp atışının düzeni bile tespit edilebilirken, karakteristiksel ve hastalık durumları belirgin kişilerin yazı stilleri incelendiğinde belirli özellikleri kesişen hal ve davranışlardan elde edilen veriler toplanarak standart bir çerçeve çıkarılmıştır. Psikolojik Grafolojideki yorumlamlar %100 doğruluğu sağlamasa da hiç de azımsanmayacak ölçüde doğrulukla analiz edilebilir.

Bir kişinin kalem tutuşu sağ- sol el olmasından yararlanarak beynin hangi tarafının kullandığı tespit edilebiliyor ve beyinin kullandığı lobunun özelliklerini yansıtıyor olması büyük bir ölçüde doğruluk payını vermesine yardımcı oluyor olabilir. Tabi ki her gün attığımız imza küçük farklılıklar gösterir buna etki eden faktörlerde günlük yaşantımızdaki durumuzu belirginleştirir. Hastalık halimiz, elimizin titremesi, endişeli veya rahat bir gün geçirmemiz gibi durumlarda yazı stilimizin değişmesi ile bulunduğumuz durumun analizde yapılabilir.

İşe alımlar da el yazısı ile kişinin karakterini, davranışlarını, eğilimlerini tahmin etmekte ve kişilik analizinde en etkili ve güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yöntem eleman seçme ve yerleştirme süreçleri, mülakatlar, ekip kurma çalışmaları ve kariyer planlaması gibi geniş bir alanda sık kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bir çok şirket işe alım süreçlerine el yazısından kişilik tahlil etme yöntemini dahil ediyor. Örneğin; El yazınız sağa eğildikçe kararlarınızda duygusallık öne çıkıyor. L, t ve h harfleri, iş hayatınızdaki hırs ve iktidar sırlarınızı ortaya döküyor.

 El yazısının kişinin sosyo-ekonomik kökenini, yaşama biçimini, hayattaki duruşunu ve eğitimini yansıttığı Fransa gibi ülkelerde şirketler yüzde 80 oranında iş görüşmelerinde el yazısıdan kişilik tahlili yapıyor.

İngiliz Grafoloji Enstitüsü Başkanı Elaine Quigley, tüm dünyada tanınmış grafologların başında geliyor ve Quigley’e göre el yazısı bir nevi ‘zihin yazısı’ demek.

Bu konuda grafolojinin kullandığı evrensel bir metodoloji de var. Yani el yazısıyla kişinin karakterini okurken kullanılan göstergeler, ulustan ulusa, kişiden kişiye değişmiyor.

Uzman bir grafolog, kişi hangi ulustan gelirse gelsin hangi lisanda yazarsa yazsın, o kişinin düşüncelerinin el yazısıyla kağıt üzerine yansıyan izdüşümlerini okuyabiliyor.

Grafolojide en az 300 farklı el yazısı örneğinden yola çıkılarak inceleme yapılıyor. Fakat yine de değişmeyen ve temel olarak nitelendirilen belli bazı göstergeler var. İşte bunlardan bazıları:

Eğim:

+ El yazısının sağa doğru eğimi, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Örneğin kişi daha arkadaş canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi, girişken olma eğilimi taşıyordur. Aynı zamanda satış yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya kadar uzayan birçok olasılığı barındırır.

+ Yazı sağa doğru eğildikçe kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özelliği artar.

+ El yazısının genellikle dik oluşu kişilik bağımsızlığına işarettir.

+ Sola doğru eğilen el yazısı, duygusal olarak ihtiyatlılığı temsil eder. Bu el yazısının sahibi, öncelikle her detayı doğrulama ihtiyacı duyar. Başkalarının onu herhangi bir söz vermeye zorlamasından hoşlanmaz.

Büyüklük:

+ Büyük el yazısıyla yazan kişiler daha çok dışadönük, dost tavırlı kimselerdir. El yazısının sahibi kişi yabancılara karşı daha mesafeli olmayı tercih etse de kendine güvenle hareket eder.

+ Küçük el yazısı mantığı temsil etmenin yanı sıra zıt düşülen kişilere karşı acımasız olmayı da ifade eder. Akademik ve zihinsel uğraşılardan hoşlanan kişilerde bu tip el yazısı görülür.

+ Eğer yazı hem küçük hem de zarif ise kişinin kendi dalga boyuna uygun olmayan kişilerle de iyi bir iletişim kurması olası değildir. Bu kişiler, sosyal olarak kabul görmüş kuralları yıkmak konusunda zorlanırlar.

Baskı:

+ Koyu harflerle yazan kişiler verdikleri sözü yerine getirmek konusunda çok titizdirler. Ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar.

+ Çok koyu harfler ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye karşı sinirlerine fazla hakim olamayışın ve küçük imalardan bile alınganlık gestermenin ifadesi olarak yorumlanıyor. Bu kişiler önce tepki gösterir sonra soru sorarlar. Ve duygusal davranışlarını devam ettirirler.

+ Çok silik ve ince yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti temsil ediyor. Ama yazı aynı zamanda kaba saba ve şekilsiz ise kişi duygusal derinliği bile devam ettiremiyordur ve sönük bir yaşam tarzı sürdürüyordur.

L, t ve h harflerindeki sırlar:

+ Bu harflerin üst kısımlarının uzun olması hedef ve hırsın mevcudiyetini gösterir. Ancak üst tarafı fazla uzun l, t ve h’ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçekdışı beklentiler içinde olabileceği anlamına gelir.

+ Bu harflerin üst tarafının oranlı bir şekilde kuyruklu olması kişinin herşey üzerine etraflı bir şekilde
düşündüğünü ve hayalgücünü makul bir şekilde kullandığını gösterir.

+ Kıvrımın enli olması, yeni fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düşünme eğilimini ortaya koyar.

+ Üst kıvrımın tekrar harfe geri dönmesi, yazı sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek minimum gerekliliklerle kendini sınırladığını gösterir.

G, y, p harflerindeki sırlar:

+ Kuyruğun dik olması, sabırsızlık alametidir.

+ Kuyruğun basık bir şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak durma isteğini ortaya koyar.

+ Kuyruğun bastırılarak yazılmış tam bir kanca halini alması, enerji, para kazanma isteği ve tenselliğin göstergesidir.

+ Kuyruğun bastırmadan tam bir kanca şeklini alması güvenlik ihtiyacını gösterir.

+ Kelimeler arasındaki mesafe

+ Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, “bana nefes alacak alan bırak” mesajını içerir.

+ Kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman gereksiz bir kalabalığa neden olabilirler ve dayatmacı bir kişilik sergileyebilirler.

Satırlar arasındaki mesafe:

+ Satırların arasının açık olması, olaylara sakin ve geniş perspektiften bakma eğilimini ortaya koyar.

+ Satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin içinde olmaktan hoşlandığını gösterir.

+ Satır araları dar olup, harfler arasındaki bağlantı çok sıkı değilse, söz konusu el yazısının sahibi baskı altında sükunetini koruma disiplinine sahiptir.

Sayfa kenarındaki boşluk:

+ Sayfanın sol tarafındaki boşluk, kişinin köklerini ve ailesini gösterir.

+ Sağ taraftaki boşluk, diğer insanları ve geleceği temsil eder.

+ Tepedeki boşluk hedef ve hırslardır.

+ Sayfanın dibindeki boşluk, enerji, içgüdü ve pratiklik anlamına gelir.

+ Sayfanın sol tarafındaki geniş bir boşluk bırakılması, hareketliliği sürdürme isteğini ortaya koyar.

+ Soldaki mesafenin az olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan kaçınma isteğini belirtir.

+ Sağ taraftaki boşluğun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bir an once işe başlayıp işi bitirme eğilimini yansıtır.

Sağda geniş bir boşluk bırakılması ise bilinmeze karşı korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.

Bir çok imza ve kişilik analizleri karşılıklı incelenerek bu insanların bazı özellikleri çıkarılmış;

— İmza uzun olursa kişi sabırlıdır.
— İmza kısa ise insan mantığını iyi kullanır.
— İmza keskin çizgiler içeriyorsa kişi keskin fikirli, esprili, keskin mantıklı ve dilini kılıç gibi kullanan ve dilinden çok çekecek bir insandır.
— İmza düzgünse insan düzgün karakterli, güvenilir, iyi ahlaklı, uyumludur.
— İmzada yuvarlaklık varsa kişide lider özellikleri vardır.
— İmzada 3 nokta varsa kişi keskin nişancı, avcılığa yatkın ve nüktecidir.
— İmzada geri dönüşler varsa kişinin hafızası kuvvetlidir.
— İmza sanatsal çizgiler içeriyorsa kişi güzel sanatlara yatkındır.
— İmza kısa ve üstünkörü ise kişi boş vermiştir.
— İmzanın başı büyük harf ve gösterişle başlıyorsa kişi özgüvenli, başlangıçta kendini iyi, karizmatik tanıtandır.
— İmzanın başı, ortası ve sonu büyükse başta, ortada ve sonda kendini iyi takdim eden ve iyi iş takibi olan birisidir.
— İmzanın sonu büyük harfle bitiyorsa başladığı işleri iyi bitiriyor demektir.
— İmzanın baş harfinden sonra gelen kısım ince ise kişi ince karakterli ve duygusal, kalınsa kişi kabadır ve duygusal değildir.
— İmzanın sonunda ileri veya yukarı doğru giden bir çizgi varsa kişinin hedefi büyüktür. Aşağı doğru çizgi varsa kişi içine kapalıdır. Karamsardır.
— İmza sağa yatıksa kişi sosyal, diplomat; geriye yatıksa anti sosyaldir.
— İmza uçuk kaçıksa insan uçuktur.
— İmzada 3–4 farklı karakter varsa kişi tiyatroya yatkındır.

Şimdi birkaç örneğe bakalım;

Barack Obama

Close-up detail of President Obama’s signature on a bill, and a pen used for the signing, aboard Air Force One on a flight from Buckley Air Force Base, Denver Colorado to Phoenix, Arizona 2/17/09. Official White House Photo by Pete Souza

İmzadaki ilk göze çarpan husus, Obama’daki “O” harfinin belirgin bir şekilde hem ismi hem soyismi kapsaması, bu iki kelimeyi birbirine bağlaması. Ve biraz dikkatli bakınca bu bağlamanın neticesinde de ilginç bir şekil ortaya çıkmış. Bu bir koruma işareti. Özel hayatını ve ailesini büyük bir titizlikle koruma altına almış gibi Obama. Okunaksız imzası, buna işaret eden diğer önemli öğe.

Büyük harflerle konuşuyor. Büyük hedefler gösteriyor. Ve yine kendine güveni oldukça fazla.

İmzanın bitiş bölümü, hem değişime açık, hem değiştirmeye kararlı bir kişiliği gösteriyor.

Bunun yanında yine aynı bölüm bize, Obama’nın kararlarında ani değişilikler yapabilme özelliğini de göstermekte. Üstelik bu değişiklikler kendisinin bile tahmin edemeyeceği boyutta mühim değişiklikler olabilir.

Büyük harf ve küçük harfler arasındaki aşırı orantısızlık, Obama’nın egosunu da izah etmekte. Kolay kolay pes etmeyen bir yapı.

Büyük konuşmaktan, iddialı konuşmaktan hoşlanıyor. Hedeflerini büyük tutarken, buna kendi inandığı gibi başkalarını da inandırabiliyor. Kıskanç ve hesaplı olduğunu da söyleyebilirim. İlişki kurduğu insanlarla ilgilenirken onları hatırlamaktan, bağlarını canlı tutmaktan hoşlanıyor ve bunda da başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Hillary Rodham Clinton

Her ne kadar bir yazının yahut imzanın erkeğe mi yoksa bayana mı ait olduğu bilinemez diyenler var ise de, böyle bir bilginin yazıdan yahut imzadan edinilebilir. Ancak şunu da söylemekte yarar var. Bazı erkeklerin ve bayanların yazıları bu hususun dışında kalabiliyor. Yani bir erkek bayan gibi, bir bayan da erkek gibi bir yazı stiline sahip olabiliyor. Ama bunun pek fazla olmadığını söylemeliyim.

İmza açık ve net. İsim kolaylıkla okunabiliyor. Bu bize Hillary Clinton’un açık bir kişiliği olduğunu gösteriyor. Tatmin olmaz bir ego. İlk ismini gizleme veya farklı bir seviyeye taşıması, görünümüyle ilgili kompleksi olduğunu gösteriyor.

Duygusal açıdan incinmişlik ve bunun doğurduğu aksilik, agresif tavırlar var. Ancak buna rağmen, tamamiyle hislerini ön plana çıkarmayıp, yeterince mantıklı davranabilme kabiliyetine de sahip.

İşlek bir zekâya sahip. Karar alırken genel geçer kabullerin dışına çıkmak gibi bir eğilimi yok. Serbestlikten hoşlanıyor, sıkıya gelebilecek bir yapıda değil. Ben merkezci. Kendi çıkarları için başkalarını kullanmaktan çekinmez ve bunda da başarılı. Kurnaz, hilekâr.

Hedeflerine ulaşmak için seçtiği yöntemlerin her zaman mantıksal bir dayanağı olmasını istiyor. Yani oldukça gerçekçi diyebiliriz. Kolay çalışılabilecek biri olmasına rağmen, aslında yapılan işin tüm safhalarında kendi izi olsun istiyor. Bunu da ortalıkta görünerek değil de, geri planda gerçekleştirme eğilimi var.

Referanslar ve İmza Analizleri

http://yazibilim.com/
http://www.spiritualizm.com/birbilgi/bbfallar5.html
http://www.grafoloji.com/
http://grafoloji.net/
http://a-guide-to-graphology.tumblr.com/
adreslerinden bulabilirsiniz.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code