IVR Viewer

IVR Viewer, Cisco IVR VXML scriptlerini ve elementlerinin kullanımının görüntülenmesi ve izlenmesi için tasarlanmıştır. Birçok özellik içerir ve bu özelliklerle komut dosyası tasarımına veya hata izlemeye kolay ve hızlı bir şekilde izin verir. Cisco IVR yapısını kullanan tüm platformlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Eng: IVR Viewer  is designed for viewing and monitoring of the use Cisco IVR VXML scripts and elements. It contains a lot of features and with these features allows script design or bug tracking easily and fastly. It is designed to be used in all platforms what use the Cisco IVR structure.

System Contents :

 • IVR Viewer.exe
 • ConfigLib.dll
 • ConvertionLib.dll
 • DBAbstractFactory.dll
 • DBElements.dll
 • LogFile.dll
 • Objects.dll
 • VXMLElement.dll

Özellikler :

 • Cisco Call Studio Builder da geliştirilen Vxml scripleri otomatik yorumlayarak oluşturur.
 • Scriptler üzerinde sadece izleme yapılabilir, değişiklik yapılmasına izin verilmez böylece orjinal scriplerin bozulmasını engeller.
 • Geçmişe yönelik Inbound ve Outbound arama takibi yapılabilir. (Database’in yetkinliği kadar geriye yönelik arama takibi yapılabilir. Database de geriye yönelik maxsimum 15 günlük veri tutuluyor ise; sadece 15 gün geriye kadar bir çağrının takibi yapılabilir.)
 • Canlı bir aramanın takibi yapılarak anlık olarak IVR Scriptleri üzerinde gezinmeler takip edilebilir.
 • Elementlerin kullanımları renklendirilerek kolay gözlemleme yapılır.
 • Arama takiplerinde elementlerin taşıdıkları değerleri gözlemlenebilir.
 • Elementlerin kullanımlarının takibi Database üzerinden yapıldığı gibi Log dosyalarından da bu kullanımlar gözlemlenebilir.
 • Canlı sistemdeki Activity Log ve Error Log dosyalarının temizlenmesi yapılabilir.
 • Elementlerin toplam kullanım miktarları gözlemlenebilir.
 • Session ve Element dataları ve taşıdıkları değerler gözlemlenebilir.
 • WebService linklerinin testi gerçekleştirilebilir.
 • Aspx servislerinin testi gerçekleştirilebilir.
 • Elementlerin özellikleri izlenebilir. Decision elementinin koşullarının gözlemlenmesi veya Voice elementi içindeki ses dosyalarının çalınabilir
 • Müşterinin hangi MT ile görüştüğü bu görüşmenin süreleri, Transfer edilip edilmediği çağrının kimin tarafından kapatıldığı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Features :

 • Automatic build according to read Vxml files that developed with Cisco Unified Call Studio Builder.
 • Only script monitoring, No script changing on IVR Viewer.
 • Call Tracking for Inbound and Outbound with History Database or Informix DB.
 • Realtime Call Tracking on IVR Script.
 • Easy observation is made with element coloring.
 • Views Element and Session Data Detail.
 • Tracking on Log Files (activity log files).
 • Clear Activity Log and Error Log Files
 • The amount of use of elements
 • WebService link Test with WCF Test Client.
 • Aspx page link Test.
 • Views Decision Elements conditions and Listen to sounds on Voice elements.
 • Agent and Customer Calling Information and Transfer Information.

Menu

 • IVR scripts
 • IVR script pages
 • IVR script page views
 • Value of elements in IVR scripts.
 • Log files
 • Log files views

Add Project : Yeni bir proje scripti projesi ekleyerek bu proje üzerinde çalışmanızı sağlar.
Refresh : Mevcut Script üzerinden değişenler olduğu takdirde yenileme işlemi ile güncel en son haline ulaşmanızı sağlar.
Settings : Sistem ayarları ve proje ayarları gibi mevcut ayarları yapmanızı sağlar.
Delete Log : Activty Log ve Error Logları seçili projeye göre veya tüm projelere gore silme işlemini gerçekleştir.
Online : Anlık olarak görüşmenin hangi elementler üzerinde gezindiğini görmek için kullanılır.
Search : Database üzerinden arama kayıtlarına ulaşmak ve Log dosyalarını getirtmek için kullanılır.
The amount of use of the element : Arama kriterlerine gore elementlerin kullanım miktarlarını gösterir.
Session & Element : Seçili arama kaydındaki Session ve Elementlerin taşıdığı değerleri görüntüler.
Route : Elementlerin kullanımını liste şeklinde gösterir.
WebService : WebService linklerini test etmek için ve geri dönüş değerlerini kontrol etmek için kullanılır.
AspxService : Servis olarak kullanılan Aspx sayfalarının geri dönüş değerlerini control etmek için kullanılır.
About : Program hakkında kısa bilgi içerir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code