Projelerim – Project

AKapi (Embedded) Arge - R&D

AKapi (Embedded)

Orta gerilim trafolarından okunan anlık bilgilerin (AKIM,Voltaj,Alarm ve Arıza bilgileri) GPRS yoluyla merkeze aktarılması ve bu Orta gerilim tarafo lokasyonlarının uzaktan kontrolünü sağlayan bir RTU (Remote Terminal Unit) ilişkili bir projedir. [...]
ETF (Ev Halkı Tesbit Formu) Projelerim - Project

ETF (Ev Halkı Tesbit Formu)

ETF modülü. Delphi 7.0 da tasarlandı. Web Servis kullanılarak Sağlık ocaklarından girilen veriler merkezi sistemde toplanarak o ilin ev halkı bilgileri toplanır ve gerekli istatislikleri almak için kullanılan bir otomosyon modülüdür. BSSO da kullanılan ayrı bir modüldür.
Microp (Microstar Robotic Arm Project) Arge - R&D

Microp (Microstar Robotic Arm Project)

Microp, Endüstride kullanılan Articulated diye adlandırılan Robotların prototipidir. Robotun oluşturulması 4 ana başlığı barındırıyor: Mekaniği, Elektroniği, Yazılımı, ve Kinematik hesaplaması. Robot kolunun bilgisayarla 3 boyutlu similasyonla eş zamanlı olarak kontrolü ile ilgili bir uygulamadır.
Haming Code and CRC Generator Projelerim - Project

Haming Code and CRC Generator

Üniversite dönemlik proje olarak yapılmıştır. Cihazların haberleşmesinde veya Ağ haberleşmesinde kullanılan veri doğrulama ve kontrol mekanizmalarından olan Haming Code ve CRC Kodların nasıl hesaplandığını gösteren programdır.