CRC

Haming Code and CRC Generator Projelerim - Project

Haming Code and CRC Generator

Üniversite dönemlik proje olarak yapılmıştır. Cihazların haberleşmesinde veya Ağ haberleşmesinde kullanılan veri doğrulama ve kontrol mekanizmalarından olan Haming Code ve CRC Kodların nasıl hesaplandığını gösteren programdır.