Ev Halkı Tesbit Formu

ETF (Ev Halkı Tesbit Formu) Projelerim - Project

ETF (Ev Halkı Tesbit Formu)

ETF modülü. Delphi 7.0 da tasarlandı. Web Servis kullanılarak Sağlık ocaklarından girilen veriler merkezi sistemde toplanarak o ilin ev halkı bilgileri toplanır ve gerekli istatislikleri almak için kullanılan bir otomosyon modülüdür. BSSO da kullanılan ayrı bir modüldür.