PLC

HTScada Projelerim - Project

HTScada

Endüstriyel makinadan datalar toplarak yorumlanır ve makinanın gerçekleştirmiş olduğu Test Grafiklerinin raporlama sistemi için Oracle Database sistemine kaydedilir. Bunun yanı sıra Anlık Test Adımlarının takibi, Makinada oluşabilecek Alarmlar-Ikazların takibi [...]
Kaynak Raporlama Sistemi Arge - R&D

Kaynak Raporlama Sistemi

Kaynak İzleme Sistemi, üretilen boruların anlık olarak online kaynak parametrelerinin (Akım, Voltaj, Tel Hızı, UT (Ultrason) Hata) izlenilmesi, bu verilerin saklanması ve raporlamasını içerir. Web tabanlı bir sistemdir.