Microp (Microstar Robotic Arm Project) Arge - R&D

Microp (Microstar Robotic Arm Project)

Microp, Endüstride kullanılan Articulated diye adlandırılan Robotların prototipidir. Robotun oluşturulması 4 ana başlığı barındırıyor: Mekaniği, Elektroniği, Yazılımı, ve Kinematik hesaplaması. Robot kolunun bilgisayarla 3 boyutlu similasyonla eş zamanlı olarak kontrolü ile ilgili bir uygulamadır.
Haming Code and CRC Generator Projelerim - Project

Haming Code and CRC Generator

Üniversite dönemlik proje olarak yapılmıştır. Cihazların haberleşmesinde veya Ağ haberleşmesinde kullanılan veri doğrulama ve kontrol mekanizmalarından olan Haming Code ve CRC Kodların nasıl hesaplandığını gösteren programdır.